BG | EN
Модерни маркетингови и рекламни инструменти за нови медиа канали:
уеб и графичен дизайн, мултимедийни презентации, дигитални каталози и потребителски софтуер.